DE STICHTING

Stichting BOOST betreft een
filantropische stichting welke geen
winstoogmerk kent.

DOEL

Het ondersteunen van personen, initiatieven
en projecten die, naar inzicht van het bestuur,
ontplooiing van privé-initiatieven voor het
publieke welzijn, gericht op het verbeteren van de levensomstandigheden van anderen,
positief beïnvloeden.

STICHTERS EN BESTUUR

Willem Scholtes – Stichter & Bestuurder

HET BELEID

•    Het doel kan o.a. bereikt worden door personen of projecten financieel te ondersteunen.
•    Het bestuur is bevoegd bestuurders te benoemen en/of te ontslaan.
•    De door oprichter benoemde bestuurders nemen deze verantwoordelijkheid op zich voor een periode van 5 jaar, waarna dezen ofwel opnieuw benoemd kunnen worden voor dezelfde periode van 5 jaar ofwel hun werkzaamheden als bestuurslid beëindigen.
•    Etc

 

Noch de stichters, noch familie van de stichters zullen -financieel- baat hebben bij deze stichting of activiteiten hiervan.

Mochten er betaalde diensten binnen de stichting nodig zijn, dan zullen deze kosten door de stichters (bestuur) privé gedragen worden, of in ieder geval niet meer dan 10% bedragen van de totale inkomsten.

Geen winstoogmerk.

BIJZONDERHEDEN

Bij overlijden van de stichter of wanneer hij
anderszins niet bij machte is de stichting te
leiden of voor inkomsten te zorgen, zal
het bestuur de stichting opheffen.

INKOMSTEN

Donaties

INKOMSTEN VERDELING

De intentie is dat inkomsten binnen maximaal
een (1) jaar na ontvangst besteed zijn.

BELONINGSBELEID

Publiceer zowel het beloningsbeleid voor het bestuur zoals dat in de statuten staat, als voor de directie van de instelling.

UITGEVOERDE ACTIVITEITEN

een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

BELEIDSPLAN & FINANCIELE VERANTWOORDING

De intentie is dat inkomsten binnen maximaal
een (1) jaar na ontvangst besteed zijn.

NEEM CONTACT MET ONS OP

There is no exercise better for the heart than reaching down and lifting people up.

POST & BEZOEKADRES

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)/fiscaal nummer